Uitvaartverzorging Erika nieuws

  • Home
  • Uitvaartverzorging Erika nieuws

Creating Water Foundation

  • 26 februari 2017

Uitvaartverzorging Erika vindt het belangrijk om projecten te ondersteunen die zich inzetten voor mensen op de wereld die het veel minder goed hebben dan wij. Daar komt bij dat wij “jonge” mensen die dit pad zijn ingeslagen, willen stimuleren om hier mee door te gaan. Wij hebben gekozen voor de Creating Water Foundation. Deze stichting bestaat uit 3 jonge mannen die zich voor meer dan 100% inzetten. De enorme wilskracht en doorzettingskracht waarmee zij dit project van de grond krijgen is voor ons ook een stimulans in ons werk.
De Creating Water Foundation zet zich in om met vernieuwende, groene en duurzame projecten in de woestijn drinkwater op te vangen uit de mist en onbruikbare woestijngrond weer productief te maken.
Door onze ervaring met ontwikkelingswerk in Peru en onze voorgaande projecten hebben wij veel geleerd over het land en haar problemen. De reden dat wij dit initiatief zijn gestart is voortgekomen uit al onze ervaringen aan de kust in Peru.
Deze kustelijke woestijn huist de grootste steden van het land terwijl water hier het schaarst is.

De voorraad water is dan ook een steeds groter wordend probleem door de sterke groei van agricultuur aan de kust. Grote telers en kwekers gaan erg onzorgvuldig om met de grondwatervoorraden en het overige beschikbare water. Het is noodzakelijk dat er bewuster wordt omgegaan met het beschikbare water. Door de speciale omstandigheden aan de kust in Peru zijn er alternatieven mogelijk die erg duurzaam zijn en de grondvoorraden niet uitputten maar vergroten.

Wij testen met ons eerste project in wat voor mate wij in deze omstandigheden voedsel kunnen verbouwen. Wij verbouwen momenteel; groenten en fruit. Ook hebben wij bomen met medicinale doeleinden en fruitbomen, die zullen na een aantal jaar met minimaal waterverbruik productief zijn. Dit kan allemaal door het gebruik van mistnetten waarmee wij schoon drinkwater uit de mist opvangen, kunnen gebruiken voor het irrigeren en verbouwen van voedsel voor de gemeenschap. Alles gebeurt zonder vervuilende, externe energiebronnen. Het enige wat wij gebruiken is de schone energie van de zon, wind en water.

Voor meer informatie kunt u onze website www.creatingwater.nl bezoeken.